[layerslider id="10"]

Vår öppenhet är din trygghet

Prosp bedriver sin verksamhet enligt god sed på den finansiella marknaden. Vi redovisar tydligt hur dina placeringar sköts, vilka risker de kan medföra och hur ansvaret är fördelat mellan dig och oss. För att du ska känna dig trygg med våra rekommendationer är vi öppna med vilka våra samarbetspartners är och vilken ersättning vi får från respektive partner. Självklart ska du veta hur du går tillväga om du inte är nöjd med vårt arbete.

FÖRKÖPSINFORMATION

Det är viktigt att vara väl införstådd med hur de investeringar Prosp gör för din räkning fungerar. I dokumentet nedan kan du läsa om hur de olika finansiella instrument vi använder fungerar. Var inte rädd för att fråga oss om något är oklart. Och fortsätt fråga tills du förstår fullt ut.

Information om finansiella instrument

Läs gärna mer på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida

och Fondbolagens Förenings hem­sida.

ERSÄTTNING

Prosp ersätts med provision från respektive försäkringsbolag för förmedlad försäkring. Ersättningen är olika från olika försäkringsgivare och kan beräknas på olika sätt. I ersättningsbilagan nedan hittar du ett räkneexempel på hur Prosps ersättning ser ut.

Information om Prosps ersättning

REKLAMATION

Vi är nöjda när våra kunder är nöjda. Därför är vi noga med att regelbundet lämna tydlig information om vad som händer med ditt kapital så att du kan följa processen och göra initierade val.

Skulle du ändå vara missnöjd med vår rådgivning uppskattar vi om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan reda ut vad som har hänt och förhoppningsvis lösa problemet. Vi tar alla klagomål på största allvar och behandlar dem omgående. Du kan alltid förvänta dig att få ett sakligt, korrekt och begripligt svar.

Läs mer om hur vi hanterar klagomål och vad du kan göra

SAMARBETSPARTNERS

lansforsakringar-logo
skandia-logo
seb-logo
movestic-logo
euroaccident-logo
folksam-logo
danica-logo

TILLSTÅND

fi
insuresec