[layerslider id="4"]

Skapa god avkastning med trygga medel

Idag möts företag, stiftelser och privatpersoner av ett snart sagt oändligt utbud av möjligheter att investera kapital. Många har prövat och varit med om både upp- och nergångar. Att bedöma vad som är mest lämplig i varje enskilt fall kräver både kunskap och tid. Det kan vara svårt som privatperson eller företagsledare att alltid hinna vara uppdaterad. Prosp hjälper dig att få en samlad bild av ditt sparande och vad som kan förbättras utifrån dina förutsättningar och önskemål. Välkommen att boka ett besök!

spara_singlaapples

Aktivt förvaltade fonder

Vårt mål är alltid att ditt kapital ska vara optimalt placerat utifrån dina förutsättningar. Vi beaktar faktorer som riskspridning, avkastning i förhållande till placeringstid och förvaltningsavgifter.

Prosp arbetar framför allt med aktivt förvaltade fonder. Genom att begränsa förlusterna blir återhämtningsfaserna kortare.

Det är viktigt att förstå hur handeln med finansiella instrument fungerar och vilka risker som är förknippade med den. Vi är måna om att regelbundet informera våra kunder på en personlig basis om vad som händer på marknaden, vilka valmöjligheter som finns och vad de kan innebära för ditt investerade kapital.

Läs gärna mer i vårt dokument om finansiella instrument

Vill du fördjupa dig mer finns mer information på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida.

Du kan också läsa mer på Fondbolagens Förenings hemsida

Om oturen skulle vara framme….

Som en del i att skapa en trygg ekonomisk plattform ser vi även över ditt skydd vare sig det gäller liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkringar.

En annan försäkring som blivit allt viktigare är sjukvårdsförsäkringen. Med en sjukvårdsförsäkring får du tillgång till relevant vård – utan allt för lång väntetid – om olyckan varit framme. Det är lätt att förstå att sjukvårdsförsäkringen är alldeles nödvändig för fåmansföretagare eller en nyckelperson i företaget!

Prosp samarbetar med en rad försäkringsbolag och kan hjälpa till att välja en lämplig försäkring utifrån dina förutsättningar.

spara_sickapple

SAMARBETSPARTNERS

lansforsakringar-logo
skandia-logo
seb-logo
movestic-logo
euroaccident-logo
folksam-logo
danica-logo

TILLSTÅND

fi
insuresec