[layerslider id="12"]

Trygg finansiell rådgivning

Kan du försäkra dig mot dåliga råd? Vi skulle svara ja på den frågan. Genom att försäkra dig om att du anlitar en licensierad rådgivare som förbundit sig att följa lagar och förordningar. Prosp Fond & Försäkring AB är registrerat hos Bolagsverket och har alla erforderliga tillstånd och licenser från berörda myndigheter för att bedriva verksamhet. Nedan kan du se i detalj vad dessa inbegriper.

fi

Finansinspektionen

Prosp Fond & Försäkring AB står under Finansinspektionens tillsyn och har deras tillstånd att förmedla 1) alla slag av livförsäkringar och 2) andelar i investeringsfonder.

Finansinspektionens uppgift är att ”bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter”. Citat

Läs mer på Finansinspektionens hemsida

Våra tillstånd hos Finansinspektionen

insuresec

Insuresec

Insuresec licensierar försäkringsförmedlare så att du som kund ska kunna vara säker på att du får råd av en kompetent förmedlare som följer lagstiftning, myndigheters regler och vad man kallar god sed på försäkringsmarknaden. En licensierad rådgivare hjälper dig att göra välgrundade val och säkra investeringar i försäkringar.

Licens hos Insuresec

SAMARBETSPARTNERS

lansforsakringar-logo
skandia-logo
seb-logo
movestic-logo
euroaccident-logo
folksam-logo
danica-logo

TILLSTÅND

fi
insuresec